top of page
Chương trình đã kết thúc

14 thg 8, 2021 - 14 thg 8, 2021

Group Coaching - Franchising for Future Franchisor

  • 1ngày
  • 4bước
Tất cả những ai đã hoàn thành tất cả các bước sẽ nhận được huy hiệu khi chương trình kết thúc.

Giới thiệu

Đây là buổi tham vấn 1 tiếng đồng hồ miễn phí dành cho 10 doanh chủ có dự định sử dụng hình thức franchise để phát triển mô hình và thương hiệu hiện có trong tương lai. Điều kiện & chi tiết chương trình như sau: - Chỉ dành cho member đã đăng ký của blog nguyenphivan.com. - Điều kiện member sẽ chọn: là founder hoặc co-founder của mô hình, doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam sẽ franchise, đã vận hành ít nhất 2 chi nhánh của doanh nghiệp trong vòng 12 tháng. - Ngày: Thứ 7, 14/8/2021 - Giờ: 9-10AM - Số lượng member: 10 người Hướng dẫn đăng ký: - Nhấn vào nút "Tham gia" tại chương trình. - Nếu đã là thành viên blog nguyenphivan.com, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập. Nếu chưa là thành viên, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký. - Sau khi đã đăng nhập như thành viên, nhấn nút "Yêu cầu tham gia". - Bạn sẽ nhận được email sau khi nhấn nút "yêu cầu tham gia" để thông báo yêu cầu thành công, đồng thời sẽ nhận link google form đề nghị điền 1 số thông tin để được chọn là 1 trong 10 doanh chủ tham gia chương trình coaching lần này. - Sau khi đã điền form và submit, bạn sẽ nhận được 1 email thông báo thành công hoặc email thông báo bạn chưa được chọn lần này.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Group Coaching - Franchising for Future Franchisor

Group Coaching - Franchising for Future Franchisor

Riêng tư 932 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page