top of page

Developing Relationships -Kỹ năng xây dựng quan hệ

  • 24bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

Developing relationships - Xây dựng quan hệ có lẽ là nền tảng cơ bản nhất, thiết yếu nhất để có thể làm việc hiệu quả, và đương nhiên là bước đầu tiên có cần để có thể quản trị, lãnh đạo, thăng tiến và thành công. Tuy nhiên, song song với sự ra đời và phát triển của công nghệ, mạng xã hội, thế giới ảo, kỹ năng xây dựng quan hệ của con người cũng ngày càng kém hơn, tệ đi. Trong khoá học này, các bạn sẽ bắt đầu một hành trình tìm về những điều cơ bản nhất nhưng quan trọng nhất, sống còn nhất để xây dựng quan hệ với người khác, một trong những khả năng sẽ trở thành hàng hiếm và khiến bạn thành công hơn trong thế kỷ 21. Bộ kỹ năng xây dựng quan hệ để thành công bao gồm những khả năng và phẩm chất sau: - Khả năng thấu cảm - Khả năng xây dựng niềm tin - Phẩm chất khiêm tốn - Khả năng tương tác xã hội Khoá học này dành cho: - Tất cả những ai đang đi làm, dù trong môi trường nào - Người đi làm mong muốn có thể làm việc nhóm tốt, phát triển khả năng quản trị nhân sự, lãnh đạo đội nhóm và tổ chức. - Người đi làm các ngành nghề cần giao tiếp với đối tác - Học sinh, sinh viên

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page