top of page

Public Speaking - Kỹ năng nói chuyện trước công chúng

  • 19bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

1 KỸ NĂNG MÀ WARREN BUFFET CHO RẰNG SẼ GIÚP BẠN TĂNG THÊM 50% GIÁ TRỊ Tại đại học Columbia, Warren Buffet chia sẻ với sinh viên rằng ông sẵn sàng trả thêm 50% lương cho bất kỳ ai có 1 kỹ năng mà ông cho là kỹ năng quan trọng nhất để phát triển sự nghiệp – kỹ năng nói chuyện trước công chúng (public speaking) Khoá học này dành cho: - Lãnh đạo cao cấp và trung cấp các công ty, tổ chức, doanh nghiệp - Nhân sự các ngành nghề cần trình bày - Sinh viên, học sinh

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page