top of page

Self-management - Quản trị bản thân

  • 17bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

Để thành công trong bất kỳ công việc hay sự nghiệp nào, trước khi có thể quản trị bất kỳ đội ngũ hay tổ chức nào, đầu tiên phải học cách quản trị được bản thân. Khi thế giới ngày càng bất định, mọi thứ thay đổi quá nhanh, hơn bao giờ hết, khả năng quản trị bản thân trở thành năng lực quan trọng nhất đối với bất kỳ ai, dù ở vị trí nào, để có thể hội nhập vào tương lai bất định. Khoá học này hướng dẫn các kỹ năng chính giúp bạn quản trị bản thân hiệu quả nhất: - Hiểu về cảm xúc và ngòi nổ kích hoạt cảm xúc - Khả năng quản trị cảm xúc - Hiểu về thế mạnh của bản thân - Sự chính trực - Khả năng tạo động lực và chăm sóc bản thân - Sự tự tin Khoá học này dành cho: - Tất cả những ai đang đi làm, dù là làm thuê hay làm chủ - Học sinh, sinh viên, - Phụ huynh để hướng dẫn cho các con - Thầy cô để hướng dẫn học trò, mentee

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page