top of page

Teamwork Effectiveness-Làm việc đội nhóm hiệu quả

  • 23bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

Không ai đi làm mà có thể thiếu kỹ năng này, vì không ai trên đời có thể một mình làm được tất cả. Trong khoá học này, các bạn sẽ được trao cho bộ 6 kỹ năng để có thể xây dựng khả năng làm việc đội nhóm hiệu quả trong thế kỷ 21. Bộ 6 kỹ năng bao gồm: - Xây dựng tập thể "cho mọi người" - Xây dựng môi trường "cho mọi cá tính" - Giải quyết xung đột - Cộng tác - Hướng dẫn, cố vấn - Trao quyền Khoá học này dành cho: - Tất cả những ai đang đi làm, đặc biệt là những người đang là lãnh đạo đội nhóm, phòng ban, tập thể, tổ chức. - Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp - Học sinh, sinh viên

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page