top of page

Kỹ năng hội nhập thành công vào tương lai nghề nghiệp

  • 20bước

Giới thiệu

Trước Covid, chủ đề The Future of Work - Tương lai nghề nghiệp là chủ đề mang tính khủng hoảng tương lai. Khi Covid lật ngược mọi thế cờ, chủ đề tương lai nghề nghiệp trở thành khủng hoảng cấp hành tinh trong hiện tại. Tất cả công ty, doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới, đều phải đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số để tồn tại trong tình hình mới. Mô hình kinh doanh phải thay đổi để ứng biến tức thì. Tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân sự, phải tái cấu trúc cho phù hợp với tình hình số hoá, ứng dụng công nghệ, với mô hình kinh doanh mới đòi hỏi kỹ năng mới, với hoàn cảnh bình thường mới, khó khăn và bất định hơn. Người có khả năng hội nhập thành công vào tương lai nghề nghiệp vì vậy đòi hỏi một chiếc la bàn mới gồm 3 mảnh ghép: - Hội nhập nhanh hơn vào tương lai - Có thu nhập cao hơn - Hài lòng hơn trong công việc 7 kỹ năng và khả năng tương ứng của 3 mảnh ghép la bàn sẽ giúp bạn hội nhập thành công bao gồm: - Khả năng ứng phó với sự bất định - Khả năng thích nghi - Kỹ năng tổng hợp & trình bày dữ liệu - Khả năng tự tin - Khả năng tổ chức & điều phối công việc - Khả năng nhận thức cấu trúc vận hành tổ chức - Khả năng tự tạo động lực & chăm sóc sức khoẻ bản thân Khoá học này dành cho: - Người đang đi làm cần reskill - học lại kỹ năng mới, upskill - nâng cao kỹ năng hiện có để thành công trong tương lai bất định - Các bạn trẻ mới đi làm - Các bạn trẻ trong độ tuổi 16-22 đang chuẩn bị tham gia thị trường lao động - Phụ huynh cần định hướng tương lai cho con

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

bottom of page