top of page

Quản trị bản thân

  • 6bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

Trong cuộc sống và công việc, quản trị bản thân là yếu tố quan trọng để giải quyết 80% vấn đề. Để quản trị người khác, trước hết cần quản trị chính bản thân. Để làm điều này, cần hết sức khách quan và tự kiểm toán bản thân. Quản trị bản thân bao gồm việc hiểu mạnh yếu, thiếu thốn của bản thân và tìm hiểu thông tin từ nguồn khác nhau. Quản trị bản thân cũng đòi hỏi khả năng quản lý cảm xúc và không tự tạo ra vấn đề cho mình. Học quản trị bản thân trước sẽ giúp giải quyết 80% vấn đề trong cuộc sống và trở thành người lãnh đạo xuất sắc.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Người hướng dẫn

Giá

Blog Member, Miễn phí

Chia sẻ

bottom of page