top of page

10 QUYỂN SÁCH CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRÊN THẾ GIỚIDanh sách này đăng trên Diễn đàn kinh tế thế giới và do đọc giả bình chọn dựa trên 200 đầu sách do các chuyên gia trong Tuần lễ sách học thuật thế giới – Academic Book Week đề nghị.

1. On The Origins Of Species – Nguồn gốc muôn loài - Tác giả: Charles Darwin - Năm xuất bản: 1859 - Tại sao có sức ảnh hưởng lớn: mang lại những thay đổi nền tảng trong cách suy nghĩ của chúng ta về thế giới và sự tồn tại của chính loài người.

2. The Communist Manifesto – Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản - Tác giả: Karl Marx và Frederich Engels - Xuất bản: 1888 - Tại sao: tài liệu về lý thuyết và thực tiễn áp dụng tạo ra một phong trào thay đổi lịch sử trên toàn thế giới.

3. The Complete Works – Những vở kịch hoàn chỉnh - Tác giả: Shakespeare - Xuất bản: trong khoảng thời gian 1594-1634 - Tại sao: các tác phẩm của Shakespeare được đánh giá là thích hợp với mọi thời đại. Hàng thế kỷ sau, những vở kịch của ông vẫn là các tác phẩm được nghiên cứu nhiều nhất và diễn nhiều nhất trên thế giới.

4. The Republic – Cộng hoà - Tác giả: Plato - Xuất bản: 380 trước CN - Tại sao: tác phẩm của một trong những triết gia lớn nhất thế giới. Sách triết học nhưng được viết dưới dạng đối đáp rất dễ đọc.

5. Critique of Pure Reason – Phê phán lý tính thuần tuý - Tác giả: Immanuel Kant - Xuất bản: 1781 - Tại sao: sách cần tập trung khi đọc nhưng vô cùng đáng giá về phê bình triết học.

6. A Vindication of the Rights of Woman – Chứng minh quyền phụ nữ - Tác giả: Mary Wollstonecraft - Xuất bản: 1792 - Tại sao: sách đã tạo ra phong trào nữ quyền và bình đẳng nam nữ mạnh mẽ trên thế giới

7. The Wealth of Nation – Quốc phú luận - Tác giả: Adam Smith - Xuất bản: 1776 - Tại sao: được đánh giá như là tác phẩm nền tảng về kinh tế, nguồn gốc đo lường các chỉ số kinh tế, và cái nôi tri thức của chủ nghĩa tư bản.

8. Orientalism – Triết lý phương Đông - Tác giả: Edward Said - Xuất bản: 1978 - Tại sao: sách chỉ ra những sai lầm trong hiểu biết của phương Tây về châu Á, Bắc Phi, và Trung đông.

9. Nineteen Eighty-Four – Một chín tám bốn - Tác giả: George Orwell - Xuất bản: 1949 - Tại sao: đây là một quyển tiểu thuyết có tầm quan trọng lớn về chính trị và xã hội thích hợp cho mọi thời đại.

10. The Meaning of Relativity – Ý nghĩa của thuyết tương đối - Tác giả: Albert Einstein - Xuất bản: 1922 - Tại sao: sách là nền tảng giúp chúng ta hiểu rõ thuyết tương đối, viết dễ hiểu dành cho người không nghiên cứu khoa học.

151 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Comments


bottom of page