top of page

3 TỪ KHOÁ HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ SÁNG TẠO THẾ KỶ 21 - RENOVATION - INNOVATION - DISRUPTION
Trích bài phát biểu tại hội nghị bán lẻ Đông Nam Á


Maybe we need a framework to work around this strange and crazy century of nothing-like-the-way-it-used-to-be. How about I present you with 3 key words: Renovation – Innovation – Disruption, the three drivers that can help retailers move forward, integrating into the tech world, integrating into the creative economy?


Có lẽ ai chúng trong chúng ta cũng cần một la bàn để định hướng cho những bước đi trong thế kỷ chẳng giống ai này. Tôi xin phép tặng cho các bạn 3 chữ: Renovation - Làm mới, Innovation - Sáng tạo, Disruption - Tái định nghĩa.


Renovation is where a company improves on previous ideas to steal share from competitors fast, within current category and occasions, but remains within the category and the main consumer set. An example of renovation is re-branding, new name, new logo, new packaging.


Renovation - Cải tiến là khi doanh nghiệp cố gắng làm mới những ý tưởng đang có nhằm chiếm thị phần của đối thủ cạnh tranh, với những ngành hàng và cơ hội tiêu dùng hiện hữu, nhưng vẫn phục vụ cho đối tượng tiêu dùng hiện có. Một ví dụ của renovation là làm mới thương hiệu, logo, và cải tiến bao bì.


Innovation is where a company grows an entire industry or category through new occasions and users while also driving major share growth. An example of innovation is introducing new usage occasions such as on-premise foodservice for convenient stores.

Innovation - Sáng tạo là khi doanh nghiệp phát triển một ngành hàng mới hoặc tham gia vào một nghành công nghiệp mới bằng cách tạo ra những cơ hội tiêu dùng mới, tệp khách hàng mới và tích cực chiếm thị phần. Một ví dụ của innovation là giới thiệu sản phẩm / dịch vụ cho những cơ hội tiêu dùng mới như cách mà cửa hàng tiện lợi đưa vào ngành phục vụ thức ăn nhanh trong mô hình kinh doanh của mình.


Disruption, however, is creating an entirely new category or market. Such as Netflix, Airbnb or Zipcar.


Disruption - Tái định nghĩa chỉ xảy ra khi một ngành hàng hoàn toàn mới, chưa tồn tại bao giờ được đưa ra thị trường, như cách của Netflix, Airbnb, hay Zipcar đang làm.

Disruption is transformative. Renovation and innovation helps companies & industries to evolve.


Disruption - Tái định nghĩa là chuyển đổi. Renovation - Cải tiến & sáng tạo giúp doanh nghiệp và ngành nghề tiến hoá.


In order to identify and execute successful renovation, innovation and disruption ideas, companies must keep a constant focus on the key drivers and influencers of the business – from the macro environment to niche consumer trends. The most successful companies simultaneously go deeper in understanding their consumers, and wider in seeking inspiration from adjacent industries and categories, to find opportunities for growth – even in areas where growth appears impossible.


Với tôi, để có thể xác định và triển khai 3 từ khoá này, doanh nghiệp cần tập trung vào những chuyển động và ảnh hưởng lớn đến ngành nghề của mình - từ môi trường vĩ mô đến các xu hướng thị trường ngách. Doanh nghiệp thành công phải là doanh nghiệp vừa đào sâu hiểu biết của mình về người tiêu dùng mục tiêu, vừa hiểu rộng về thị trường và thế giới để tìm kiếm nguồn cảm hứng từ các ngành hàng khác, tìm kiếm cơ hội phát triển từ cả những nơi mà việc phát triển có vẻ như đầy khó khăn, có vẻ như là không thể.


To me, success is not a one-off. Reinvention is key.


Đối với tôi, thành công không phải là một sự kiện. Có khả năng tái tạo mới là chìa khoá để thành công.


Photo by Lam Tran.

67 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page