top of page

BẠN NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM MẤY JOB?Ai cũng phải đi làm. Có người đi làm để kiếm tiền. Có người đi làm vì yêu thích công việc của mình. Còn tôi, ngày xưa khi còn đi làm thuê cho tập đoàn bên Úc, thì làm 1 công ty mà đến 2 job. Job đầu tiên và quan trọng nhất đối với tôi là “helping others – giúp đỡ người khác”. Người khác có thể là khách hàng, đối tác cung cấp, đồng nghiệp, sếp trên của mình.


Làm gì cũng nghĩ mình đang giúp họ và giúp một cách nhiệt tình, đến cùng, và đạt kết quả vượt ngoài kết quả mà họ luôn mong đợi. Nhờ làm job số 1 tốt mà job số 2 là job đi làm kiếm tiền của tôi trở nên hết sức dễ dàng. Mình giúp người nên người cũng giúp mình, chuyện đạt KPI của công ty giao cho, nhờ vả vận động nguồn lực cả bên trong và bên ngoài giúp đỡ hoàn thành trách nhiệm trở thành chuyện nhỏ. Đối với tôi, job giúp người là job chính. Job kiếm tiền là job phụ. Nhưng cuộc đời đi làm thuê chẳng khi nào phải lo chuyện kiếm không ra tiền. Lương lúc nào cũng được người ta tự động tăng lên mà không cần phải đấu tranh gì cả.


Vậy đó, bạn đang làm mấy job? Nếu bạn nghĩ mình đang làm 1 job là đi làm chỉ để kiếm tiền, có lẽ công việc sẽ mệt mỏi, khó khăn, vất vả lắm. Chỉ cần tự thêm cho mình 1 job chính, job giúp đỡ người khác, bạn sẽ thấy cuộc đời mình rất khác. Nếu phải đi làm để kiếm tiền, sao không nhân cơ hội đó hoàn thành luôn mục đích sống của mình? Bạn sẽ thấy job không còn là job. Job trở thành niềm vui và giá trị mà bạn tạo ra cho cuộc sống mỗi ngày. Sau này khi làm chủ, tôi vẫn thường nhắc nhở những thành viên đồng hành với mình như thế. Hãy giúp đỡ người khác với một trái tim bất vụ lợi và niềm đam mê giúp đỡ. Bạn sẽ chẳng bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời này đời cả!

48 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Comments


bottom of page