BẠN THUỘC TUÝP NÀO?Năm 1928, một nhà tâm lý học tên William Marston đã xuất bản một quyển sách mang tên “ Emotions of normal people – Xúc cảm người thường”. Trong đó, ông có nêu ra 4 chiều hướng cảm xúc ảnh hưởng tất cả mọi người viết tắc là DISC.


D – Dominant – Xông xáo: người thuộc dạng D nói nhanh, di chuyển nhanh, muốn mọi thứ hoàn thành ngay ngày hôm qua. Họ phải tìm ra gỉai pháp và làm tất cả những gì có thể để đạt được điều đó, kể cả đi vòng qua mọi trở lực. Còn khi phải đối đầu với trở lực, họ sẽ lao ngay vào mà chẳng sợ hãi chút nào. Đây là dạng người bạn cần để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chọn một từ để diễn tả dạng người D này, đó là chữ “Now – ngay lập tức”.


I – Influencer - Ảnh hưởng: người thuộc dạng I cũng nói nhanh và di chuyển nhanh, nhưng ngôn ngữ sử dụng thì mang tính “kể chuyện” hơn. Họ thích kể chuyện, thích tương tác, rất tích cực và nói hơi nhiều. Có điều vì vậy nên họ theo dõi chi tiết và sắp xếp không tốt lắm. Người thuộc dạng I là người bạn cần để xúc tiến, bán ý tưởng. Nếu chọn một từ để diễn tả dạng người này, đó là chữ “Expressive – biểu cảm”.


S – Stable – Vững vàng: người thuộc dạng S chậm hơn và lắng nghe người đối diện một cách kết nối hơn. Họ sẽ hỏi về bạn, hỏi về đội ngũ của bạn, và gắn kết mọi người lại với nhau. Người thuộc dạng S không thích đối đầu, nhưng họ là sợi dây tuyệt vời để kết nối bạn với người khác. Nếu phải chọn một từ để diễn tả tuýp người này, đó là chữ “Feelings – Cảm xúc”.


C – Compliant – Chuẩn mực: người thuộc tuýp này quan tâm đến trật tự, qui trình, độ chính xác, và chuẩn mực. Họ đi chậm, nói chậm, nhưng rất trực tiếp. Người tuýp này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề, lên kế hoạch hiệu quả, xây dựng qui trình. Nếu sử dụng 1 từ để diễn tả tuýp người này, đó là chữ “Details – Chi tiết”.


Thường khi nghe về 4 chiều hướng giao tiếp trên, bạn sẽ không đoán được ngay mình thuộc tuýp nào. Có khi, bạn có cả 4 chiều hướng tuỳ theo từng hoàn cảnh. Tuy nhiên, thông thường thì một người có thể mạnh ở 1 hay 2 chiều hướng. Hiều mình thuộc tuýp nào và hiểu về những cách tiếp cận khác nhau có thể giúp bạn kết nối và giao tiếp tốt hơn với những tuýp người và những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Đôi khi, ta cần lui lại một bước để hiểu mình, hiểu người và hiểu cách ta kết nối cùng thế giới!

58 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả