top of page

DIGITAL TRANSFORMATION - Why is it not happening?

Khảo sát lý do tại sao lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn chưa động tĩnh hay quyết tâm xây dựng và triển khai chiến lược 4.0, chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình. Từ trên xuống dưới, lý do lớn nhất đến nhỏ nhất:


1. Thiếu tầm nhìn về tương lai 4.0 mà ở đó, sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc vào mức độ chuyển đổi và hội nhập của doanh nghiệp.


2. Quá nhiều lựa chọn về giải pháp công nghệ nên hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu và lựa chọn thế nào.


3. Cấu trúc hoạt động của tổ chức bị tách rời theo phòng ban hay vị trí địa lý, hoạt động độc lập không liên kết, cộng tác hiệu quả.


4. Áp lực phải chạy theo kết quả ngắn hạn.


5. Thiếu nhân tài, nhân sự có kỹ năng quản trị và dẫn dắt, triển khai dự án chuyển đổi.


6. Thiếu sự dung nạp các góc nhìn, quan điểm khác nhau trong tổ chức.


7. Tâm lý sợ thay đổi. Thay đổi luôn là vấn đề lớn của các tổ chức, khi nhân sự đã quen bị thuần hóa trong vai trò và vị trí của mình, đặc biệt là các vị trí quản trị, lãnh đạo sợ ảnh hưởng đến quyền lực cá nhân.


8. Thiếu tư duy chiến lược, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đã quen tồn tại qua ngày, sử dụng cách tiếp cận tactical - sự vụ mà may mắn thành công đến hôm nay.


9. Khó khăn về ngân sách đầu tư cho chuyển đổi số.


10. Tốc độ thay đổi công nghệ chóng mặt trên thế giới.


Có lẽ, đã đến lúc doanh nghiệp cần nghiêm túc nhìn lại và hỏi mình.


Will you be transformed or disrupted? Bạn sẽ chuyển đổi hay để mặc cho tương lai gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình?


Will you be re-invented or left behind? Bạn sẽ được tái tạo hay bị bỏ lại phía sau?


The decision is yours, to survive or not in this revolution - Quyết định là của bạn, tồn tại hay không tồn tại trong cuộc cách mạng lần này. Tất cả, bắt đầu từ tư duy và tầm nhìn, không phải từ công nghệ.

21 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page