DISRUPT OR BE DISRUPTEDDigital transformation starts with mission & purpose, not technology.


Anh CEO của Microsoft tại Pháp hôm qua hỏi câu này rất hay cho cả cá nhân & doanh nghiệp để giúp bạn tìm ra sứ mệnh & mục đích của mình. When you disappear, what will people miss about you? Nếu lỡ ta biến mất (và ai rồi cũng sẽ biết mất), mọi người sẽ nhớ gì về bạn? Nhớ bạn nói nhiều, hay phàn nàn, làm việc cật lực, bảo thủ chẳng nghe ai, hà hiếp người khác, lưu manh vặt ...?


Rồi trả lời đi ha, vì tui phải bay rồi. Trả lời không được thì khoan làm gì đã. Bạn phải transform - chuyển đổi bản thân mình trước rồi mới nói tới đội ngũ, tổ chức, xã hội gì đó được.

7 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả