top of page

Fail forward

Đã cập nhật: 14 thg 9, 2022Đời này, ai chưa nghiệm ra sự vi diệu của những thử nghiệm không thành công, chưa thành công, hay nói trắng ra là thất bại, thì người đó thật ra chưa biết cách học, chưa biết cách kiến tạo và đương nhiên là chưa hội nhập vào sự chuyển động quá nhanh quá nguy hiểm của nền kinh tế sáng tạo. Ngày xưa, theo nhu cầu của kinh tế sản xuất, quan trọng là biết follow - tuân thủ qui trình và cắm đầu làm đúng theo qui trình. Ngày nay, kinh tế sáng tạo đòi hỏi sự linh hoạt, vẫn tuân theo qui trình, nhưng ….

Khó là chỗ chữ "nhưng" đó. Nhưng phải hiểu khi nào qui trình còn phù hợp khi nào cần linh hoạt và sáng tạo hơn, khi nào cần thay đổi qui trình và kiến tạo cách làm mới vì qui trình cũ không còn liên quan nữa. Vậy, nghĩa là phải vận dụng sức mạnh của não nhiều hơn, phân tích và phản biện nhiều hơn, sử dụng tư duy thiết kế nhiều hơn để nghĩ ra cách làm mới. Và mấu chốt là, phải thử nghiệm ý tưởng mới xem thứ nào work thứ nào không work, thứ nào cần hiệu chỉnh và thứ nào có thể đẩy tới tận cùng của thành công. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải thử nghiệm nhanh (fast prototyping) để kiểm tra tính “liên quan” của ý tưởng so với thực tế, so với mong muốn và nhu cầu của người sử dụng hay khách hàng. Và nếu có fail, thất bại trong các thử nghiệm này thì fail cho nó nhanh, fail forward - lấy thất bại làm nền tảng hiểu biết mới, insight - sự thấu hiểu mới để tiếp tục thử nghiệm thành công. Vì không có thất bại trong thử nghiệm đó, thì có rất nhiều thứ ta “tưởng” hay “cho là”, nghĩ là, assume - giả định là vậy thôi chớ chẳng bao giờ biết có phải là sự thật. Chỉ bằng cách nhúng tay vào làm, triển khai, thực hiện một cách hết sức thực tế, ta mới có thể ả há và hiểu ra sự thật. Mà sự thật, nó chẳng bao giờ chiều lòng ai. Nó cứ là nó đấy thôi. Ai tìm thì ra. Ai tưởng thì sai ráng chịu.


Trong ngữ cảnh đó, và trong sự rất ư là bình thường của việc thử nghiệm và thất bại để tìm ra sự thật đó của kinh tế sáng tạo, của thế kỷ 21, khái niệm fail forward - lấy thất bại làm nền tảng hiểu biết mới để thành công, “thất bại” hoàn toàn không còn mang bất kỳ màu sắc đen đúa ghê gớm nào. Nó trở thành lẽ đương nhiên, có làm mới biết, có thực mới hay, và có nhúng tay vào bùn mới hiểu thế nào là thực tế. Nó trở thành phẩm chất đáng quý của “con người mới”, dạng người thức thời và hội nhập, loài biết sáng tạo, tuýp người của tương lai. Thất bại, cũng vì vậy, trở thành bằng chứng của sự chuyển động. Vì chỉ không làm gì hoặc không dám làm gì mới thì mới không thất bại thôi. Mà đã không làm gì thì nói làm chi cho mệt nữa. Sayonara và để họ ở lại đi thôi. Ai rảnh đâu mà chờ. Ai còn thời gian đâu mà giải thích. Khi hiểu về design thinking - tư duy thiết kế, và hiểu về prototyping - cách thử nghiệm nhanh, từng cá nhân và tổ chức sẽ cần phải tạo ra văn hoá mới, văn hoá cho phép tạo ra ý tường, văn hoá cho phép thử nghiệm, văn hoá cho phép thử nghiệm thất bại làm nền tảng để thành công. Như vậy, để có thể ứng dụng được văn hoá này vào môi trường tổ chức, thì cần cả 2 yếu tố: khả năng fail forward của từng cá nhân, và văn hoá fail forward của cả tổ chức.