top of page

GIÁ TIỀN & GIÁ TRỊMoney is the worst discovery of human life. But it is the most trusted material to test human nature.


Tiền là phát minh tồi tệ nhất của cuộc sống loài người. Nhưng tiền lại là công cụ đáng tin cậy nhất để thử thách lòng người.


Nghe kể, mùng một cô đã vào bệnh viện. Bệnh nhiều lắm nhưng chẳng biết bệnh gì. Là tâm bệnh chắc chỉ cần tâm dược. Cô có ba đứa con trai. Ở tuổi 80, cô bán hết gia sản, mua 3 cái nhà cho mỗi đứa một căn. Còn lại 400 triệu, cô gởi tiết kiệm lấy tiền lãi vay chi tiêu vặt. Rồi cô về tá túc nhà quý tử, là đứa đầu đã quá 40 mà chưa thèm lấy vợ. Giấy tờ nhà xong đâu đó, quý tử đề nghị để cậu đứng tên tài khoản ngân hàng. ‘Ai nuôi mẹ người đó hưởng tiền’, cậu bảo các em như thế. Hai đứa em dùng dằng, ‘Tiền của mẹ cứ để đó cho mẹ chi tiêu. Không đứa nào hưởng hết. Nuôi cũng được không nuôi cũng được. Không nuôi để đó tui nuôi.’


Lời qua tiếng lại thế thôi mà quý tử đuổi mẹ khỏi nhà. Cô phải dọn qua nhà cậu con thứ 2 tá túc. 29, 30, rồi mùng 1, cô nằm trông quý tử từng giây. Cậu chẳng hề xuất hiện. Rồi cô làm mệt. Chiều mùng một nhập viện.


Có nhiều cuộc đời như thế. Lòng tham, tiền bạc, vật chất đẩy người ta đến tận cùng của chữ vô tâm. Có thế mới nhìn thấy sức mạnh vô biên của phát minh tồi tệ nhất trong thế giới loài người. ‘Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền’, người ta kháo nhau như thế. Can you be bought? Bạn rồi sẽ bị mua chứ? Bằng nhiều tiền hay bằng rất nhiều tiền? Will you be bought?


Money is the worst discovery of human life. But it is the most trusted material to test human nature.


Đầu năm, ngẫm chuyện bà mẹ nằm viện, nghĩ cách ta giáo dục thế hệ tiếp nối. Don’t educate your children to be rich. Educate them to be happy, so when they grow up, they’ll know the value of things, not just the price. Xin đừng dạy con cái mình làm giàu. Hãy dạy các em cách vươn đến hạnh phúc, để khi lớn lên, các em hiểu về giá trị, chứ không phải chỉ giá tiền.


Will you be bought?

58 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Comments


bottom of page