GROWTHIn order to grow you must give up the struggle to remain the same.


Muốn phát triển, trước hết phải từ bỏ cuộc đấu tranh níu kéo hiện trạng.

35 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả