HẠNH PHÚC Ở PHÍA SAUNhân loại lao đi Ba trăm ki lô mét giờ Không! Đâu chỉ là Thượng Hải


Nhân loại lao đi Sáu trăm ki lô mét giờ Không! Đâu chỉ có Đông Kinh


Nhân loại lao đi Một ngàn tám trăm ki lô mét giờ Thời gian Chợt nén thành khoảnh khắc Chẳng kịp nhận ra Gương mặt những người quen


Nhân loại cuống cuồng Thân xác chạm vào nhau Đếm vận tốc làm gì Khi hồn xa vạn dặm Ai rồi đến Sân ga rồi vắng lặng Nhanh làm gì Khi hạnh phúc ở phía sau


Maglev train station, Shanghai 29.04.2019

19 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Phía dưới

Và đời...

Dửng dưng