HIỆU ỨNG DOMINOMuốn nhân viên hay thành viên trong cùng tổ chức đối xử tử tế với nhau, cần có một điểm khởi đầu. Khi có một người, một nhóm người cư xử tử tế, hiệu ứng sẽ nhân rộng rất nhanh. Mọi người rồi sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn.


Một nghiên cứu xã hội gần đây được tiến hành tại công ty Coca-Cola. Nhóm nghiên cứu chọn vài nhân viên và yêu cầu họ thực hiện vài hành động tử tế nhỏ nhặt hàng ngày. Họ được chọn làm những gì mình muốn, ví dụ như gởi email cám ơn, lấy giùm cà phê cho người khác…. Hiệu ứng của những hành động tử tế này là tức thì. Người được đối xử tử tế tự động trở nên tử tế với người khác trong công ty. Cứ như thế sự tử tế được nhân rộng một cách tự nhiên. Người làm việc tử tế cảm thấy vui vẻ hơn, thấy thoải mái và làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, họ thoả mãn hơn với công việc và công ty hiện đang làm việc. Sau khi nghiên cứu kết thúc, ảnh hưởng tích cực vẫn tiếp diễn. Sau 3 tháng, nhân viên công ty cho biết các hành động tử tế vẫn ngày càng nhân rộng.


Làm thế nào để tạo ra một môi trường vui vẻ, hạnh phúc trong công ty của mình? Đơn giản là hãy bắt đầu bằng việc đối xử tử tế với người khác. Văn hoá tử tế này bắt đầu từ bạn, người chủ doanh nghiệp, bắt đầu từ một số cá nhân nòng cốt của công ty để tạo ra hiệu ứng Domino. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn. Các bạn thử nhé!

43 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Thời hoàng kim