top of page

IF WE DON'T CHANGE THE WAY WE TEACH, WE WILL BE IN TROUBLETrước thềm Davos 2019, post lại bài chia sẻ ấn tượng nhất về giáo dục 4.0 tại Davos 2018.

Jack Ma cho biết con người chỉ có thể cạnht ranh được với máy nếu chúng ta thay đổi ngay cách giáo dục cho thế hệ tiếp nối. Đến năm 2030, robot có thể thay thế 800 triệu job.


Giáo dục là một thách thức cực lớn trong thời điểm này. Nếu chúng ta không thay đổi cách dạy, chỉ 30 năm sau con người sẽ rơi vào khủng hoảng cực lớn. Những thứ chúng ta đang dạy, toàn là dạy kiến thức cả 200 năm tuổi. Chúng ta đơn giản là không có cách nào dạy con em mình cạnh tranh với máy được. Máy dĩ nhiên là thông minh hơn người.


Chúng ta cần phải dừng ngay chuyện dạy kiến thức. Chúng ta phải dạy những thứ độc đáo của con người mà máy chẳng thể nào so bì được. Đó chính là những kỹ năng mềm. Chúng ta cần dạy về giá trị, niềm tin, cách suy nghĩ độc lập, hợp tác làm việc đội nhóm, quan tâm đến người khác. Đó chính là những phần mềm của con người. Kiến thức không dạy cho con em chúng ta những điều đó. Vì vậy, chúng ta cần dạy những môn như thể thao, âm nhạc, nghệ thuật để đảm bảo là con người hoàn toàn khác máy. Tất cả những gì chúng ta dạy, phải hoàn toàn khác máy. Nếu máy làm giỏi hơn người, chúng ta phải nghĩ thật nghiêm túc về điều đó.


Việt Nam thấy sao? Và đang làm gì?

28 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page