LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO, DIVERSITY - ĐA VĂN HOÁ, SKILLS OF THE FUTURE - KỸ NĂNG TƯƠNG LAIPhỏng vấn chủ tịch tập đoàn JLL Sheila Penrose


1. Lãnh đạo hiệu quả là người thế nào? Hơn bao giờ hết, tôi nghĩ mọi người đều đi tìm người lãnh đạo không phải chỉ để đi theo mà là người họ cảm thấy cùng sống và chia sẻ gía trị của tổ chức. Lãnh đạo vì vậy là người thể hiện tầm nhìn của tổ chức, truyền tải mục đích và gía trị của tổ chức, và quan trọng hơn hết là bản thân thật sự thể hiện, sống với, chuyển tải, trải nghiệm được tầm nhìn và giá trị này.


2. Kỹ năng của tương lai là gì? Nhiều người cho rằng kỹ năng tương lai là phần mềm, kỹ năng phân tích dữ liệu, những thứ kiểu như vậy. Tôi thì nghĩ rằng kỹ năng tạo sự khác biệt cho con người là kỹ năng sáng tạo, kỹ năng cộng tác, và khả năng thấu cảm. Đó là cách bạn xây dựng và truyền cảm hứng cho đội ngũ.


3. Tại sao sự đa dạng văn hoá trong đội ngũ là vô cùng cần thiết? Bằng chứng cho thấy rất rõ là khi ta có đội ngũ đa dạng về văn hoá, tổ chức sẽ tạo ra kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, đội ngũ như vậy cần nhiều công sức hơn để tạo môi trường cho mọi người cùng thoải mái tương tác một cách tích cực. Do đó, các công ty không chỉ nên dừng lại ở việc xây dựng đội ngũ đa văn hoá, mà còn cả văn hoá hội nhập, giúp các cá nhân trong nhóm có thể cùng đóng góp, làm việc để tạo ra kết quả tốt hơn.

43 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả