Nếu bạn không học cách chấp nhận mình, ai sẽ chấp nhận bạn?Bao giờ, và tất cả mọi thứ, đều bắt đầu từ bản thân mình trước. Mời các bạn nghe podcast này.


3 điều mà bạn có thể phản tư ngay hôm nay để học cách chấp nhận mình, xây dựng sự vững vàng về tâm thế cho bản thân mình và từ đó xây dựng được vị thế của mình với thế giới:


  1. Accept yourself - Chấp nhận bản thân

  2. Be kind to yourself - Tử tế với bản thân

  3. Declare yourself - Tuyên ngôn độc lập cho bản thân

5.310 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả