top of page

NGÔN NGỮ THỊNH HÀNG NHẤT THẾ GIỚI1 cái chart quá lợi hại!


Ngôn ngữ nào có bao nhiêu người đang sử dụng có đầy đủ.


Top ngôn ngữ nhiều nước sử dụng nhất có luôn. No. 1 là tiếng Anh có 110 quốc gia đang sử dụng, rồi tới Ả rập & Pháp.


Top ngôn ngữ đang có nhiều người học nhất thế giới cũng có. Top 3 là tiếng Anh 1.500 triệu người, tiếng Pháp 82 triệu, tiếng Hoa 30 triệu.

92 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Comments


bottom of page