NO LEVEL


Có người nói, làm dự án này xong là chị lên level. Mình trả lời ngay không suy nghĩ, chị không có level và không cần lên level. Với mình, và đặc biệt trong tình hình vỡ trận, người, máy, vi rút lẫn lộn này, mỗi ngày mới lại là một ngày trả bản thân về với số mo. Đồ chơi quá khứ sẵn thứ nào xài được thì xài. Thứ nào hết relevant - hết liên quan thì xếp vào một xó. Cái gì sáng mở mẳt ra tự nhiên nó nhảy sổ vào thế giới và cuộc đời thì chấp nhận. Rồi mỗi sáng ngồi lặng thinh xếp bài lại. Mỗi sáng. Mỗi sáng.

Thế kỷ lạ, thế giới thời này quên định nghĩa chữ "quen". Mỗi ngày mới là một hành trình mới. Mỗi tuần mới là một ngả rẽ mới. Có những quyết định hôm qua đúng hôm nay đã trở nên vô lý. Có những giải pháp hôm qua hay ngỡ ngàng hôm nay phải len lén giấu tên. Chấp nhận. Xoay chuyển. Kiến tạo. Và vòng quay tính bằng phút bằng giây. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Chưa bao giờ cuộc sống lại đập vào mặt con người nhiều thử thách hơn lúc này. Và khái niệm tồn tại, hội nhập chỉ dành cho những con người linh hoạt nhất, survival of the fittest.

Dạ linh hoạt, em hiểu rồi, nhiều người nghĩ mình đã hiểu. Vấn đề là chúng ta vẫn cứ auto-pilot, bị kẹt vào những cách làm cũ, tư duy cũ, thói quen cũ, không dễ dàng chấp nhận sự thật mới, không quen làm bạn với rủi ro. Sorry! Không có đường nào mua chuộc được sự an toàn trong thế kỷ này đâu. Không level quá khứ nào khè nổi kỷ nguyên này. Không tư duy khác, không thử nghiệm cái mới, không chấp nhận cái mới có thể thất bại nhưng mang ta gần hơn đến tương lai hơn thì xem như độc đạo đến tương lai ta đà chối bỏ.


Tôi không có level, cũng chẳng cần level, chỉ vì mỗi ngày mới là một cuộc chơi rất khác. Tâm thế đó khiến tôi bình tĩnh, khiêm cung, luôn học hỏi bằng sự tinh khôi của một đứa học trò. What do you know? Bạn biết gì? The future is unknown - tương lai là bất định. Khả năng tái tạo bản thân mỗi ngày một cách nghiêm túc là vũ khí duy nhất để dò đường. Đừng sợ hãi. Chớ kiêu căng. Mỗi sáng, đường đua lại trả về mo. Ta refresh & bắt đầu lại từ đầu bạn nhé.


5 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID