top of page

RULES OF ENGAGEMENT - LUẬT CHƠIHọp team cho dự án mới thường kết thúc thế này:


- All meetings cap at 30 mins. If you can’t wrap up the meetings, it’s your problem: họp tối đa 30 phút. Nếu bạn không kết và hoàn thành được trong vòng 30 phút, đó là vấn đề bạn cần tự giải quyết.


- All meetings require record, action points, and follow-up: tất cả các buổi họp cần biên bản, hành động cụ thể, và theo dõi tiếp theo.


- Anything that goes wrong with your projects is your issue. Nobody else’s: Là người quản lý một dự án, nếu dự án có bất kỳ vấn đề gì, đó là vấn đề của bạn, không đổ thừa cho ai khác.


- Open-door policy, but never come with a problem!: Chính sách mở cửa luôn lắng nghe, nhưng đừng bước vào với một vấn đề.


- Change is in the air. You are the owner of your projects. You build your own brand!: Ta cần thay đổi tâm thế. Bạn là chủ sở hữu dự án. Bạn làm việc để xây dựng thương hiệu cá nhân cho bản thân chứ chẳng vì ai khác.


- We will not abandon you & will coach you. But boldly make the decision to get out if you can’t commit: Chúng tôi luôn bên cạnh để huấn luyện và cố vấn, nhưng hãy dũng cảm bước đi nếu bạn không đủ cam kết.


Làm việc thì ở đâu cũng thế thôi. Tất cả bắt đầu từ chính tâm thế, thái độ, tư duy của bản thân mình. Cơ hội không đến với những người lơ mơ, nửa vời, không tuân thủ luật chơi chung.

34 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Kiếp tử tế

Comments


bottom of page