top of page

Talkshow Nguy-Cơ: Game blockchain là gì? Blockchain, crypto & NFT ứng dụng vào ngành game thế nào?

Khách mời: Nguyễn Thành Trung - CEO, Sky Mavis, công ty game blockchain đầu tiên ứng dụng công nghệ blockchain, crypto - tiền mã hoá và NFT.


Vậy công nghệ blockchain, và usecase - ứng dụng thực tế của nó như crypto hay NFT có thể thay đổi ngành game như thế nào, và có thể thay đổi nhiều ngành khác như thế nào? Qua câu chuyện ứng dụng của blockchain vào game, có thể nhìn thấy khả năng ứng dụng của blockchain cụ thể vào nhiều ngành khác.


1.462 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page