top of page

Talkshow Nguy-Cơ: Kịch bản nào để phục hồi sự "hoang tàn" cho ngành du lịch?

Khách mời: Trần Trọng Kiên - Chủ tịch hội đồng tư vấn quốc gia, chủ tịch Thiên Minh Group


- Sự hoang tàn của ngành nhìn ra sao trong vòng 50 năm qua?

- Vượt khủng hoảng và tồn tại thế nào trong đại dịch?

- 4 trụ cột giải toán: sự an toàn, giảm chi phí ngay lập tức (bỏ các dự án không khả thi), đảm bảo dòng tiền, tìm các nguồn doanh thu mới.

- 4 trụ cột đầu tư cho tương lai: đào tạo nhân viên, đầu tư chuyển đổi số, tiếp tục tham gia M&A (tái cấu trúc các tài sản), mở rộng ra các thị trường có thể phục hồi sớm hơn như châu Âu, Mỹ, Trung quốc.

- Chân dung người du lịch mới nhìn ra sao sau đại dịch?

- Du lịch là nhu cầu thiết yếu nên ngành du lịch sẽ quay trở lại rất nhanh vì người ta quên nhanh lắm.

- Công nghệ sẽ đóng vai trò thế nào trong sự phục hồi của ngành du lịch, và sản phẩm du lịch có thể nhìn khác đi như thế nào?671 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page