top of page

TRANSFORMATION1 tuần nay nhận tham vấn cho một số DNVVN đang muốn xây dựng thành mô hình chuỗi hay nhượng quyền. Có doanh nghiệp đã hoạt động 40 năm từ 1 chi nhánh buôn bán lẻ của gia đình. Có doanh nghiệp chỉ 5-10 năm tuổi. Tất cả đều có những hạn chế rất chung về kiến thức xây dựng hệ thống, nguồn lực nhân sự chuyên nghiệp, và nguồn lực tài chính. Có lẽ đây là khó khăn chung của doanh nghiệp VVN tại Việt Nam. 3 lời khuyên mà doanh nghiệp nào tôi cũng đưa ra như sau:

1. Xác định rõ mục tiêu xây dựng hệ thống. Bạn muốn xây để bán đi 100%, bạn muốn xây để gọi đầu tư tài chính và giữ quyền điều hành lâu dài, hay muốn xây để gia đình truyền lại từ đời này sang đời khác. Tuỳ thuộc vào mục tiêu mà cách làm sẽ khác nhau.

2. Hiện đại hoá cách tiếp cận gia đình trị. Hãy tổ chức thành công ty cổ phần có cổ đông là thành viên trong gia đình nhưng chỉ dừng lại ở mức độ hội đồng quản trị. Cử người ra làm giám đốc và có thoả thuận rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm, việc gì cần thông qua hội đồng và việc gì có thể toàn quyền. Có như vậy thì mới có thể vận hành chuyên nghiệp theo hệ thống được. Cho đến nay mâu thuẫn quyền lợi trong doanh nghiệp gia đình và việc ai cũng nhúng tay vào quản lý là một nguyên nhân chính dẫn đến cách quản lý lộn xộn, không chuyên nghiệp.

3. Đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu và hệ thống kế toán. Hiệu quả thật sự của doanh nghiệp phải được đánh giá từ hiệu quả tài chính hàng tháng, hàng năm. Không nhìn vào con số thì nhìn có hoành tráng cỡ nào bên ngoài cũng là vô nghĩa. Sự hoành tráng chỉ là 10% phần nổi của 1 tảng băng. Tồn tại và phát triển được hay không chủ yếu dựa vào 90% phần chìm trong hệ thống quản trị nội bộ mà chỉ có người trong cuộc mới tận tường. Hãy đầu tư trước tiên vào 90% phần chìm dù không ai nhìn thấy. Doanh nghiệp phát triển được hay không là ở quyết định này.


44 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page