top of page

2022Giao thừa rồi

Mà 2021 vẫn vụng rơi từng mảnh

Ai rồi chăm chỉ ngồi nhặt nhạnh

Xếp ngổn ngang vào ký ức chẳng kịp phai


Chưa nhận ra

Thời khắc của ngày mai

Bối rối giã từ

Dọc ngang cảm xúc

Làm sao biết khi nào là lúc

Ôm chặt vào hay nhẹ buông ra

Làm sao để tự vấn chính ta

Tâm thế có sẵn sàng đón chào năm mới

Làm sao nhận ra giữa đất trời vời vợi

Đâu là nhịp đập chân thành

Con chim sẻ vài lần đau

Làm sao tìm được đất lành