top of page

ĐẾNCó người đến, vì thương tiếc người ra đi

Có người đến, để an ủi người ở lại

Có người đến, vì người khác cũng đến

Có người đến, vì chuyện riêng của cá nhân

Ai đến, chỉ vì muốn đến?

91 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Comments


bottom of page