top of page

CEOĐã lâu lắm rồi, tôi không được làm CEO....


Hồi xưa, thời còn làm việc cho tập đoàn thì có in cái namecard như thế 3 năm. Sau này có công ty riêng, chỉ dành đảm.

nhiệm những việc như phát triển thị trường quốc tế, làm founder hay chủ tịch để kết nối. Còn lại, CEO để cho partner làm hay thuê nhân sự vào làm.


Mà làm CEO là bạn phải làm gì? Dĩ nhiên là không chỉ viết code, đi thi, pitching, bán hàng thôi đâu nhé. CEO có 5 nhiệm vụ lớn sau đây:


- Creating and owning a vision: Xây dựng & thực hiện tầm nhìn cho doanh nghiệp.

- Making decisions that impact multiple functions: Đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến nhiều phòng ban trong công ty.

- Providing the resources needed across the organization: Tạo ra nguồn lực cần thiết cho tất cả các bộ phận trong công ty.

- Building a culture: Xây dựng văn hoá công ty.

- Delivering performance: hoàn thành chỉ tiêu và kết quả đặt ra cho công ty.


Do đó, có khi founder có thể là CEO nếu có năng lực. Có khi, founder phải nhờ người khác làm CEO.


Có điều, bạn hãy nhớ rằng ‘You’re a real CEO when your company is bigger than your title - Bạn chỉ là CEO thực thụ khi công ty của bạn lớn hơn chức danh của bạn.’

37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

コメント


bottom of page