NẮNGNắng chớm thu vẫn thế

Ngày vẫn hồn nhiên thế

Dù ta ngước mặt lên hay đang lầm lũi đi về


Amsterdam

31/05/2019

13 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM