top of page

CONSTRAINTRất nhiều bạn trẻ tôi gặp tại Việt Nam tự giới hạn khả năng của bản thân vì tư duy nguồn lực hạn chế. Khi bắt đầu bất cứ điều gì trong đời, dù là công việc, sự nghiệp, hay chạm vào giấc mơ, vv, ta có 2 cách tư duy. Một là nhìn vào nguồn lực hạn chế hiện tại, và chỉ làm những gì có thể trong nguồn lực đó, dù trong rất nhiều trường hợp, làm cũng như không làm, không đạt mục tiêu gì, chả mang lại ảnh hưởng hay kết quả gì. Làm vậy gọi là làm cho có, làm để người khác tưởng mình bận rộn, làm để lừa gạt bản thân.


Cách thứ hai, ít người sử dụng hơn, vì mắc phải suy nghĩ, nhưng là cách đã giúp tôi thành công trên trường quốc tế, là cách tiếp cận vô giới hạn. Tôi luôn bắt đầu bằng why - how - what, tại sao làm, để đạt mục tiêu gì, để đạt mục tiêu đó cần làm thế nào, và từ đó suy ra cần làm gì. Cuối cùng hết, sau khi đã tư duy và vẽ 3 vòng tròn vàng why - how - what, mới tới đoạn cần nguồn lực gì để làm được việc vừa mới đặt ra. Nghĩa là việc đạt được mục tiêu là đương nhiên, còn việc phải suy nghĩ sáng tạo để có nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu là hành trình hay ho nhất để thử thách bản thân. Nếu người ta giao việc, giao nguồn lực tương ứng hết rồi, bạn chỉ cần cúi đầu làm, thì bạn chỉ là con bot, không cần suy nghĩ, không cần sáng tạo, vậy không phải là con người.


Người thành đạt là người như thế. Không có giới hạn nào ngăn cản họ. Và trong đời, người ta chỉ hơn nhau ở đó. Nguồn lực có thì tốt. Thiếu thì đi tìm cho đủ. Không có thì nghĩ đủ mọi cách để làm cho có. Nothing can stop them - không gì có thể ngăn cản họ. Nothing is impossible - không gì là không thể chính là như thế. Là tư duy vô giới hạn. Là cách tiếp cận rất nền tảng why - how - what - what. Chữ what cuối cùng là nguồn lực, và nguồn lực là thứ có thể có, có thể không, tùy vào trí tưởng tượng và óc sáng tạo của chính ta. Nhờ cách tiếp cận này mà một người Việt Nam sống trong môi trường bị giới hạn như tôi leo lên đến chức Tổng giám đốc phát triển toàn cầu của một tập đoàn ở Úc. Nếu chỉ dừng lại ở, tôi không có cái này cái nọ cái kia, có lẽ giờ này còn ngồi đếm ngày lãnh lương như nhiều người khác.


Cũng vì vậy, tôi không làm việc được với người đặt đầu bài từ nguồn lực. Nếu mình không có abcd suy ra mình không làm gì cả hay toàn làm những điều vô nghĩa thì nghỉ về quê trồng rau đi. Đi làm để làm gì? Sức mạnh của con người là sức mạnh tư duy, sáng tạo. Nếu chỉ input sao output vậy thì kém hơn cả robot, AI. AI nó còn tự học được bằng machine-learning - máy học chứ không thụ động chờ input như người. Tất cả bắt đầu từ tư duy hết. Tư duy nguồn lực giới hạn thì cả đời này mọi thứ đều giới hạn. Tư duy nguồn lực vô giới hạn thì cả đời chẳng có gì là giới hạn. Được hay không được, tất cả qui về bản thân ta. Đừng ngồi đó khóc than, sao mọi thứ đều giới hạn.

28 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Comments


bottom of page