top of page

CUT THE CRAPKhi hiểu chưa tới một đề tài nào đó , người ta thường nói về nó một cách chung chung, bay bổng, mơ hồ, nghe ấn tượng nhưng không ai hiểu ý muốn nói gì. Khi không hiểu đủ và đúng việc mình cần làm, người ta có khuynh hướng phức tạp hóa nó lên, dùng từ nghe vĩ mô nhưng không ai hiểu cụ thể phải làm sao. Khi bơi trong mớ hỗn độn, mơ hồ của những từ ngữ abstract - trừu tượng, hiểu còn không hiểu sao mà làm? Lạ là, tôi thấy người trẻ Việt Nam đang theo mốt này kinh lắm. Nói toàn những thứ abstract, so deep, vĩ mô, nghe rất kêu, toàn kiểu chiến này lược nọ, nhưng mà hông có biết làm. Khổ ghê!


Vì cái cớ sự này, nên nhiều người làm việc kém hiệu quả. Việc lúc nào cũng như overload. Làm lúc nào cũng phải overtime. Nhưng mà không có thứ nào hoàn thành, lúc nào cũng trễ deadline, và kết quả hoàn toàn không chất lượng. Ủa chi cho mệt vậy? Có cần phải làm cho đời này nó phức tạp hơn không? Tôi hay nhắc team, làm ơn đừng có nói những thứ chung chung, cao xa. Muốn gì thì translate - phiên dịch thành action - hành động cụ thể, triển khai được ngay & luôn, đỡ mất công trở trăn, suy nghĩ.


Giờ chỉ cho thang thuốc này nè, 5 chữ why. Khi đứng trước bất kỳ vấn đề gì, đầu tiên là phải hiểu cho thấu đáo trước khi lên tiếng. Không hiểu, hiểu chưa chín, thì làm ơn mở miệng hỏi giùm, hỏi cho đến khi nào hiểu tới mới thôi. Việt Nam mình, vì bị úm trong nền giáo dục 1 chiều, tiếp thu thụ động, không dám đặt câu hỏi, nên có tật vừa nghe vừa đoán. Không hiểu không dám hỏi. Đoán non đoán già, rồi làm sai bét theo cái cơn đoán cá nhân. Chi cho khổ vậy? Quá mất thời gian. Quá hoang phí nguồn lực. Quá vô hiệu quả.


Giờ, ai nói gì mình cũng why 5 lần cho đến khi hiểu đúng mục đích mới thôi. Chưa hiểu không làm. Khi ta why, ta cuối cùng hiểu ra một đề nghị rất mơ hồ, chung chung, có thể trở nên trong trẻo như pha lê, là đề nghị cụ thể, cho một đối tượng cụ thể, vì một mục đích cụ thể. Hiểu vậy, rồi làm.


Vậy nha, thôi ngừng vẽ tranh trừu tượng giùm đi. Nói gì không dịch ra được thành action - hành động thì bỏ qua. Đừng nói nữa. Talk is cheap. Action speaks louder. Nói là thứ rẻ tiền. Hành động mới chứng minh. Cut the crap - dẹp giùm những thứ ảo diệu tào lao cho đời này giản đơn, dễ sống.

100 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page