top of page

EDUCATION IS ABOUT PROGRESS, NOT EXAM RESULTS


Singapore sẽ thôi không so sánh điểm số học trò nữa, để cho thấy giáo dục không phải là trò hơn thua. Muốn chuẩn bị cho các em hội nhập tương lai, báo cáo gởi phụ huynh chẳng phải để báo là em xếp hạng mấy trong lớp, mà để các em tập trung vào việc phát triển bản thân mình, bỏ qua những hơn thua chả mang lại ích lợi gì cho trẻ. Trẻ con 6-8 tuổi sẽ không còn phải thi. Giáo viên chỉ cho làm bài, đánh giá và phản hồi cho từng em về hiểu biết của mình. Các cấp lớn hơn sẽ bỏ kỳ thi giữa năm, để các em có nhiều thời gian và không gian hơn theo đuổi những môn học mới hay tự học.

Bộ giáo dục Sing mong muốn giảm thiểu chú trọng vào điểm số, mà tập trung giúp trẻ hiểu và giải quyết được các vấn đề ngày càng phức tạp của thế giới, và trở thành những cá nhân biết học cả đời. Đến năm 2022, kỹ năng mà chúng ta cần cho việc làm sẽ hoàn toàn khác. Những kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo sẽ ngày càng quan trọng. Do đó, tất cả nhân viên hiện thời đều cần thêm 101 ngày để được tái huấn luyện và nâng cao kỹ năng đến năm 2022.

Việt Nam nghĩ sao?


35 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Comments


bottom of page