top of page

FUTURE SCHOOL- Trường học của tương laiHôm nay, nghe phòng giáo dục thành phố Helsinki trình bày về ngôi trường của tương lai. Ở đó, vai trò của giáo viên hoàn toàn thay đổi.


- Collaboration instead of doing it alone: Cùng hợp tác giảng dạy thay vì dạy 1 mình.

- Teaching the learning process and critical thinking instead of teaching content: Dạy quá trình học và tư duy phản biện thay vì dạy nội dung.

- Focus on learning environment and learning processes instead of teaching by the book: Tập trung vào môi trường học và quá trình học thay vì dạy theo sách.

- Evaluate and guide the learning process itself instead of measuring the ‘end product’: đánh giá và hướng dẫn quá trình học thay vì đo đếm ‘thành quả’

54 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page