top of page

GET REAL!Không biết đã bao nhiêu vạn lần tôi nghe các bạn trẻ, từ phổ thông đến đại học, than rằng, mấy thứ tụi em học chẳng áp dụng vào đâu được. Đó là lý do vì sao mà phương pháp giáo dục mới nhất của Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, là problem-based, học để giải quyết một vấn đề cụ thể. Thường thì, khi ai đó bảo cần phải làm một việc, câu đầu tiên tôi hỏi là why - tại sao phải làm việc đó, mục đích là để làm gì? Đâm đầu vào làm hùng hục để làm gì, nếu không biết thứ mình làm là để làm chi? Học cũng vậy. Đâm đầu vào học bơ phờ để làm gì, nếu không biết thứ mình học để làm chi? Vậy, mà ta vẫn cứ ép các em học như điên. Có khi, chính ta cũng không biết tại sao mình lại làm như thế.


Học, trong thế kỷ 21 và thế kỷ 4.0 là học để sáng tạo, để giải quyết những vấn đề phức tạp, để hội nhập tương lai. Mà tương lai là gì, nhà trường có biết? Phải chăng đã quá trễ và cần thực hiện ngay chuyện bắt cầu giữa nhà trường và đời thật, cho các em được học, được hiểu thế giới đang diễn ra ở ngoài kia, hiểu những bước tiến về sáng tạo và công nghệ mới nhất trong thế giới nghề nghiệp đang chuyển động hàng ngày?


Đây là 1 báo cáo về lợi ích của việc kết nối nhà trường và doanh nghiệp, giúp trẻ được học và cập nhật thực tế của học viện Mitchell.


Lợi ích cho học sinh: - Tương tác & tham gia - Nhận biết việc làm của tương lai - Rèn luyện kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai - Chuyển tiếp dễ dàng giữa trường học và thực tế công việc


Lợi ích cho nhà trường: - Cập nhật tri thức mới nhất của ngành nghề - Cập nhật phát triển mới nhất về công nghệ - Dạy & học về sáng tạo


Lợi ích cho doanh nghiệp: - Cân bằng kỹ năng cần với đội ngũ cần cho tương lai - Phát triển đội ngũ có hiểu biết về khoa học, công nghệ - Cơ hội tương tác cho đội ngũ hiện có - Thực hiện trách nhiệm xã hội


Việc này thì rất cần. Chờ ra chính sách thì khỏi mất thời gian. Có khi, các trường nên chủ động làm việc và tạo cơ hội này cho các em. Tôi thấy tất cả doanh nghiệp, đặc biệt là tập đoàn đa quốc gia, đều có chương trình hỗ trợ người trẻ, và chắc chắn sẽ không từ chối việc làm có ý nghĩa này cho các em. Nếu thật sự là giáo dục vì tương lai, cách tiếp cận đương nhiên cần thay đổi, ví thế giới ngoài kia, trôi chóng mặt từng ngày.

42 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

MỒNG THẤT

Comments


bottom of page