top of page

GOING SLOWNgồi chờ đối tác đón mà chờ mỏi cổ vì món đặc sản kẹt xe của Jakarta. Nhân rảnh viết lại câu quá hay đọc trên máy bay sáng nay.


In an age of acceleration, nothing can be more exhilarating than going slow. And in an age of distraction, nothing is so luxurious as paying attention. And in an age of constant movement, nothing is so urgent as sitting still.


Trong thời đại tăng tốc, không gì sung sướng bằng chậm lại. Trong thời đại sao lãng, không gì xa hoa bằng sự quan tâm. Trong thời đại không ngừng di chuyển, không gì khẩn cấp bằng ngồi yên....

41 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page