KHÔNG ĐỀ
Đông đến mùa đi trong ngẩn ngơ Thu dỗi tình ai tím đêm chờ Nửa buồn hạ trắng vàng nỗi nhớ Nửa ngóng niềm xuân xanh áo mơ


Nguyễn Phi Vân 25.04.2021

6 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM