KHÔNG ĐỀ
Mênh mang sóng nắng vạt thuyền câu Nước vẫn lăn tăn bạc mái đầu Mồi treo ký ức, cần treo gió Nửa đời lơ lửng, một đời câu


Nguyễn Phi Vân ĐL, 18/04/2021

5 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM