top of page

LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI RA ĐI


Brenda Barnes, CEO của tập đoàn Sara Lee và cựu CEO của Pepsi vừa từ giã thế giới tuần này ở tuổi 63 sau một con đột quị. Trước khi ra đi, bà đã viết một lá thư dài với 10 lời khuyên như sau cho 3 người con của mình.

1. Work hard and do good work: Làm việc chăm chỉ và làm việc tốt.

2. Value family. They will always be there for you. You may have tiffs, but work at keeping a healthy relationship: Coi trọng gia đình. Gia đình sẽ luôn ở đó với con. Có thể có những bất hoà, nhưng hãy cố gắng giữ gìn quan hệ trong gia đình.

3. Listen more than you talk: Lắng nghe nhiều hơn nói.

4. Be generous to family and friends; it will come back to you over your life: Hãy hào phóng với gia đình và bạn bè, rồi một lúc nào đó chính sự hào phóng sẽ trả lại nhiều thứ cho chính mình trong cuộc sống.

5. Be charitable. Through some form of luck/genetics/living in the US/ect., we have the opportunities and life that we do; others aren’t as blessed through no fault of their own: Hãy mở lòng giúp người khác. Có thể do may mắn, di truyền, hay cuộc sống tại Mỹ, chúng ta có nhiều cơ hội và cuộc sống sung túc hơn rất nhiều người khác, dù đó không phải là lựa chọn của họ.

6. Don’t be arrogant. People can easily see it, and it is not attractive: Đừng kiêu ngạo. Người khác dễ dàng nhìn thấy sự kiêu ngạo và điều đó làm họ xa lánh ta.

7. Treat all levels of people with respect no matter what level you achieve (either in income or position). All levels will know their job better than you do. Expect a lot and they will give it to you if you are respectful and fair. Be tough, but never be mean: Hãy đối xử với mọi người dù ở bất kỳ vị trí nào như nhau (thu nhập hay quyền hạn), hãy tôn trọng họ. Con người ở những vị trí khác nhau trong một tổ chức đều biết rõ công việc họ làm hơn ta. Hãy đặt ra nhiều kỳ vọng ở họ và họ sẽ hoàn thành nếu mình biết tôn trọng họ. Hãy luôn nghiêm khắc nhưng không được hẹp hòi.

8. Be optimistic. Seeing the best in things and the best outcomes will usually make you happier and more pleasant to be around: Hãy luôn lạc quan. Hãy nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống, rồi những kết quả tốt nhất sẽ tự động làm cho ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, và đó chính là điều làm người khác thích ở gần ta hơn.

9. Live life to the fullest (in a safe way). You never know what can change it or end it. Enjoy the moment rather than dwelling on the past or future: Hãy sống hết mình (nhưng an toàn nhé). Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ làm cuộc sống này thay đổi hay làm cuộc sống này kết thúc. Hãy trân quí hiện tại, đừng bị kẹt vào quá khứ hay lo lắng cho tương lai.

10. Don’t sweat the small stuff. Your emotions and energy are needed for the important stuff: Đừng mất thời gian cho những chuyện vặt vãnh. Cảm xúc và năng lượng của mình nên để dành cho những việc quan trọng hơn.

250 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page