top of page

LOVE LOCKSCó những mùa đông ngày hẹn rồi chẳng đến, nhưng cũng có những chớm xuân nắng ươm vàng từng sợi tơ đêm.


Và họ đã đến đây, khoá trái tim mình trên thành cầu, vội vã đánh mất chìa để mãi thuộc về nhau. 409 mét tình yêu. Đếm không hết những câu chuyện tình đầy sắc màu cổ tích.


Ắt có chuyện dài chuyện ngắn. Có những mùa đông ngày hẹn rồi chẳng đến, nhưng cũng có những chớm xuân nắng ươm vàng từng sợi tơ đêm. Có sao đâu. Họ đã đến, và giây phút này vĩnh cửu....