NEW YEAR'S RESOLUTION 4.0Bản hỏi, năm nay new year's resolution - mục tiêu quyết tâm năm mới của chị là gì. Tôi trả lời không có. Bản trợn mắt, phải có chớ chị. Này truyền thống mà.


OK, theo data ghi nhận thì gần 70% new year's resolution hô to 3 lần quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm xong, vì hô to quá nên giật mình rớt mất. Thế là cả năm chả làm gì có mục tiêu. Thế là quay qua quay lại hết năm, lại tiếp tục hô vang theo truyền thống. Mệt ghê!


Giờ, muốn làm gì là suy nghĩ và bắt tay vào làm ngay. Cứ kiểu design thinking - tư duy thiết kế thôi, prototype - giải pháp thử, pilot - tiến hành thử nghiệm. OK là làm tới luôn không có chờ năm mới.


Năm mới, có khi cần thay đổi chính cách đặt mục tiêu cho phù hợp với thế kỷ 4.0.

10 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả