top of page

PROBLEMBữa giờ, nhiều bạn inbox kể về problem - vấn đề của mình quá. Khi có thời gian, tôi cũng phản hồi và đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên, problem trên đời này sẽ chẳng bao giờ hết. Mỗi người sẽ có 1 problem. Mỗi người sẽ nhìn vấn đề một cách khác nhau. Và mỗi người sẽ đưa ra giải pháp khác nhau tuỳ vào hoàn cảnh, tâm thế, và điều kiện lúc xảy ra vấn đề. Hôm nay, chỉ muốn mượn vài câu nói về problem post lên đây, mong các bạn bình tâm suy nghĩ.


1. "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." - Albert Einstein

Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ cũ kỹ như khi chúng ta tạo ra vấn đề.


2. "Problems are not stop signs. They are guidelines." - Robert H Shuller

Vấn đề không phải là bảng yêu cầu dừng lại. Vấn đề là cẩm nang hướng dẫn.


3. "Not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it is faced." - James Baldwin

Không phải việc gì ta đối diện cũng có thể thay đổi được. Nhưng chẳng có vấn đề nào sẽ thay đổi nếu ta không dám đối diện nó.


4. "Sometimes problems don't require a solution to solve them. Instead they require maturity to outgrow them." - Steve Marabolli

Có khi vấn đề không cần được giải quyết bằng giải pháp. Có khi, người ta cần lớn lên để bản thân mình lớn hơn vấn đề mà ta tự đặt ra.


5. "If you can solve your problem, then what is the need of worrying? If you cannot solve it, then what is the use of worrying?" - Shantideva


Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề, thì cần gì phải lo lắng? Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, lo lắng có ích lợi gì đâu?

640 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Comments


bottom of page