STATUEBước đi Có phải là đang sống Lặng nhìn Hồn đá nhoẻn thiên thu


Pont du Carrousel Paris, 21/05/2019

11 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0

XÓM