top of page

TƯƠNG LAI CỦA JOB


Theo diễn đàn kinh tế thế giới, sự dịch chuyển về job rất lớn. Tin vui là có 75 triệu job mất đi nhưng có đến 133 triệu job mới được sinh ra đến năm 2022. Do đó, những bạn trong loại hình job bị mất đi cần phải ngay lập tức re-skilling - trang bị lại kiến thức để hội nhập và dịch chuyển cùng thế giới. Những bạn đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đi làm, cần định hướng lại về công việc của tương lai. Top các công việc sinh ra và mất đi như sau:

133 triệu công việc mới được sinh ra. Top những công việc mới bao gồm: - Phân tích dữ liệu & khoa học dữ liệu - Chuyên viên trí tuệ nhân tạo & máy học - Giám đốc vận hành & quản trị - Phân tích & phát triển phần mềm & ứng dụng - CHuyên viên sales & marketing - CHuyên viên dữ liệu lớn - Chuyên viên chuyển đổi số - Chuyên viên công nghệ mới - Chuyên viên phát triển tổ chức - Dịch vụ công nghệ thông tin

75 triệu công việc chắc chắn mất đi, chủ yếu tập trung vào các vai sau: - Thư ký nhập liệu - Kế toán, nhập liệu kế toán, kế toán lương - Thư ký - Công nhân sản xuất - Nhân viên cung cấo thông tin và Dịch vụ khách hàng - Trưởng phòng hành chánh và dịch vụ - Kế toán & kiểm toán - Nhân viên thu thập dữ liệu tồn kho - Thư ký dịch vụ bưu điện Vậy mọi người chuẩn bị ha.

56 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page