top of page

Tại sao xây dựng quan hệ là nền tảng để thành công?Trích phần giới thiệu của khoá học Xây dựng quan hệ để thành công. Link khoá học miễn phí trên blog: https://www.nguyenphivan.com/challenge-page/developing-relationships-skills-ky-nang-xay-dung-quan-he


Con người bản chất là social animal - động vật xã hội, nghĩa là ta tự nhiên có khuynh hướng kết nối, tương tác, sống bầy đàn, làm cùng, chơi chung. Vì vậy, khi ta cô độc, không kết nối được với ai, không giao tiếp được với người khác, không cộng tác làm việc được với người khác, ta cảm thấy tự ti, sợ hãi, lẻ loi, và mất hết đông lực phấn đấu, vươn lên, nói chi đến dẫn dắt đội nhóm, lãnh đạo, thành công.


Trừ những người làm nghề đặc biệt như hoạ sỹ, thi sỹ, nhạc sỹ hay nghiên cứu trong phòng lab chẳng hạn, ít có nhu cầu cần tiếp xúc, hoặc chỉ cần tiếp xúc trong phạm vi rất nhỏ, tất cả những ai đi làm cũng cần phải tương tác và cộng tác với người khác. Trong phạm vi công sở, các quan hệ lại còn đa dạng và đôi khi phức tạp với đồng nghiệp, sếp, nhân viên, đối tác, khách hàng, vv. Hãy tưởng tượng bạn không có quan hệ tốt hay hoà hảo với họ, tưởng tượng bạn gặp vấn đề về quan hệ với tất cả những cá nhân hay nhóm người khác nhau, cộng tác đã là chuyện khó khăn, nói chi đến việc ti