THE 8-HOUR WORK DAYNghiên cứu về hành vi tổ chức cho biết, một người bình thường khi đi làm, chỉ làm việc hiệu quả 2 tiếng 53 phút. Thời gian còn lại trong 8 tiếng tại công sở được sử dụng vào việc gì?


1. Đọc tin tức: 1 tiếng 5 phút 2. Mạng xã hội: 44 phút 3. Bàn những việc không liên quan đến công việc: 40 phút 4. Tìm việc mới: 26 phút 5. Hút thuốc: 23 phút 6. Gọi điện cho người thân, bạn bè: 18 phút 7. Pha nước uống: 17 phút 8. Nhắn tin: 14 phút 9. Ăn vặt: 8 phút 10. Làm đồ ăn trong văn phòng: 7 phút


Nghiên cứu dựa trên hành vi của một người trung bình đi làm, và đặt câu hỏi, nếu chỉ có thể hiệu quả trong bao nhiêu đó tiếng, thì bạn quản trị nhân viên ra sao? Và có cần phải là ngày làm việc 8 tiếng không, vì thời gian còn lại ngồi đó nhưng không làm gì liên quan đến công việc?


Nếu quản trị chặt chẽ về mặt thời gian, đúng giờ đến đúng giờ về, thì chắc thua rồi, vì thân người ta ở đó nhưng tâm không ở đó. Quản trị bằng hiệu quả công việc? Nghĩa là làm gì làm không cần biết miễn sao công việc hoàn thành? Tôi theo trường phái này và chẳng bao giờ bận tâm team ở đâu làm gì. Chỉ cần biết KPI giao làm hoàn thành. Còn có nói gì về việc hội họp, làm việc bao nhiêu mà việc không xong thì cũng là không hiệu quả.


Cũng vì vậy mà rất nhiều tổ chức trên thế giới đang chuyển dần sang sử dụng freelance cho dự án, hoặc không bắt buộc nhân viên đến chỗ làm. Thời đại số rồi, có thể ngồi ở đâu cũng làm việc được bằng công cụ số. Dĩ nhiên, mỗi tổ chức có một hoàn cảnh khác nhau và bạn cần phải suy nghĩ dựa trên điều kiện của tổ chức mình, nhưng để thu hút nhân tài thì linh hoạt về thời gian làm việc cũng là một yếu tố quan trọng.


Bạn có đang làm việc hiệu quả 8 tiếng / ngày? Tổ chức của bạn thật ra đang hiệu quả mấy tiếng / ngày?

18 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả