top of page

THE FIRST RULE OF LEADERSHIP

Ngày xưa khi xem phim này - A bug’s Life (Thế giới côn trùng), mình bật cười muốn té xuống đất khi xem đoạn này. Câu thoại quá sức hài hước, quá đời, quá đạo lý và quá đúng. ‘The first rule of leadership, everything is your fault - Nguyên tắc đầu tiên của người làm lãnh đạo: mọi lỗi lầm là lỗi của bạn.’


Đơn giản lắm, đã mang danh đứng đầu, lãnh đạo dù là một tổ chức, một công ty, hay chỉ là một phòng ban, một team, khi tổ chức đó dở, không chuyên nghiệp, không phát triển, không đạt KPI đặt ra, brand không ai biết đến, hay bị khách hàng bỏ, complain, vv thì đừng lo kiếm người đổ thừa, đặc biệt là đừng bao giờ vác mặt ra đổ thừa nhân viên. Người đổ thừa là người trốn tránh trách nhiệm. Người lãnh đạo là người nhận lãnh trách nhiệm.


Đổ thừa nhân viên dở là do bản thân lãnh đạo không biết tuyển người, dụng người. Đổ thừa bản thân không biết là do lãnh đạo không có khả năng quản trị. Đổ thừa toàn là tại đứa khác không phải lỗi cúa mình là do lãnh đạo vô năng. Cuối cùng, thuyền đã chìm, thì lãnh đạo nên là người cuối cùng rời khỏi thuyền. Đừng vô trách nhiệm! Còn nếu đã vô trách nhiệm thì không xứng đáng và đừng giành giật quyền làm lãnh đạo. Xấu hổ lắm!


The first rule of leadership, everything is your fault. Chỉ khi con người biết tự trách thân, tự nhận lãnh trách nhiệm về mình, tự hiểu bản thân chưa đủ tầm, tự biết cần phải học và phát triển bản thân mỗi ngày, bạn mới thật sự bước một bước đầu tiên trên hành trình học làm lãnh đạo.


The first rule of leadership, everything is your fault!

32 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page