top of page

THE PONZI SCHEMETại hội nghị Launch Scale ở San Francisco năm nay, có bài phát biểu này hay nè, do bạn Chamath Palihapitiya, tech investor của thung lũng Silicon trình bày.


"We are, make no mistake. Well, you are. I'm out, because I sold, but you guys are … in the middle of an enormous multivariate kind of Ponzi scheme. It's all on paper, but it looks amazing. You've been told to grow, so you're growing. You're doing your job."


"Chúng ta, à không, các bạn, chứ tôi đã ra khỏi vòng xoáy đó rồi. các bạn đang ở giữa một cuộc lừa đảo thiên niên kỷ. Tất cả đều trên giấy, và con số nhìn thật ấn tượng. Các bạn nhào vô đó, bị yêu cầu phải phát triển nhanh nhanh nhanh. Vậy là các bạn phát triển bất chấp."


Ponzi scheme là cách lừa lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cao cho nhà đầu tư trước. Cứ vậy thì gọi vốn hoài, gọi càng ngày càng cao, thổi phồng sự thật, chớ làm gì có sự phát triển thật kinh đến như vậy. Chamath nói, anh chỉ đầu tư vào các startup phát triển tốc độ đều, hơn là tốc độ kiểu không bền vững. Theo anh, cách đầu tư cần phải được thay đổi.

"These are fundamentally broken business concepts. They don't work. They only work if money never stops. But the money never stops until much time as people can raise new funds. And that's predicated on people marking old deals. You see how this whole thing is like at no point is there anything that comes back to you the entrepreneur that says what's your true core product market fit and is it working? It's not part of the conversation. That's extremely dangerous."


"Đây là cách làm sai từ nền tảng. Cách này không bền vững được. Cách làm này chỉ hiệu quả khi dòng tiền cứ phải đổ vào. Và điều này làm cho người ta cứ thổi phồng con số trên các deal cũ lên. Chẳng ai rồi dừng lại chỉ để hỏi người founder xem giải pháp của họ có phù hợp với nhu cầu thị trường không, và giải pháp đó có khả thi không. Câu hỏi này chẳng ai hỏi cả. Và điều đó chính là nguy hiểm to lớn nhất."


Mọi người nghĩ sao?

34 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page