top of page

THE SINGLE SKILL SAVING YOUR JOBKỹ năng quan trọng nhất để giữ cho con người cập nhật, giữ job, để có thể hội nhập thế kỷ 21 là đây.


Learnability - khả năng học hỏi.


Đây là khả năng học kỹ năng mới một cách nhanh chóng, khả năng nhận biết các xu hướng mới và thích nghi với xu hướng mới. Learnability cũng là khả năng giữ cho đầu óc của mình luôn linh hoạt, luôn sẵn sàng cho những thử thách mới.


Learnability - khả năng học hỏi là khả năng mà tất cả các nhà tuyển dụng đều đòi hỏi từ nhân viên của mình.


Hầu hết các công việc của tương lai đều chưa được phát minh. Vì vậy, con người cần giữ cho bản thân hết sức linh hoạt để có thể học hỏi và thích nghi nhanh với tương lai bất định, để chuẩn bị cho bản thân công việc tương lai.


Cả người lao động và doanh nghiệp đều cần phải học và cập nhật, liên tục học lại, nâng cấp, học mới kỹ năng. Trường học, đại học, cao đẳng sẽ giảm tầm quan trọng so với việc tự học và học liên tục cả đời.


Learnability - khả năng học hỏi trở thành chìa khoá cho sự nghiệp.

57 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Commentaires


bottom of page